Roelof Zwaan, chirurgijn

Zaterdag 9 september 2017


IMG_4848 (2)
Een regenachtige dag in Enkhuizen, maar een kerk vol Zwanen. In de Zuiderkerk te Enkhuizen vindt op deze dag een boekpresentatie plaats door Ferdinand Zwaan en alle familieleden Zwaan zijn uitgenodigd.  Zij zijn allemaal gekomen. Het boek dat Ferdinand geschreven heeft gaat over Roelof Zwaan, onze oud-grootvader, zes generaties terug. Hij leefde van 1757 – 1838. Hij was 46 jaar lang chirurgijn/heelmeester in Bovenkarspel.

Ferdinand is huisarts geweest in Heerhugowaard. Zijn opa en mijn opa waren broers en beiden geboren in Enkhuizen. Vandaar deze bijzonder plek om de geschiedenis van Roelof Zwaan wereldkundig te maken Het is een lijvig boekwerk in drie delen geworden.

Roelof Zwaan I: De geschiedenis der geneeskunst in vogelvlucht
Roelof Zwaan II: Jeugd en opleiding tot chirurgijn
Roelof Zwaan III: Roelof als chirurgijn/heelmeester in Bovenkarspel/ Broekerhaven.

Dankwoordje
Deze boeken bieden gegarandeerd voor maanden leesstof.  Ik heb de boeken in dankbaarheid in ontvangst genomen in de Zuiderkerk, het huis des Heeren, de kerk van mijn moeder, in de geboorteplaats van mijn vader en ook de plaats waar ik zelf ben opgegroeid. Het is een brok geschiedenis waar je u tegen zegt en die verder reikt dan de Koepoort en de Vestingwallen van Enkhuizen, namelijk tot in Bovenkarspel! Dankzij dit boek weet ik dat een van mijn voorvaderen  chirurgijn Roelof Zwaan was die daar zijn beroep als Chirurgijn met passie heeft uitgeoefend. Hij ontving zelfs een gouden plak voor het redden van een drenkeling Klaasje Broers op 5-jarige leeftijd. De Zwanenfamilie vloog uit. Ferdinand is het artsenberoep trouw gebleven en ik zelf ging de hulpverlening in. Maar in de chirurgijn Roelof Zwaan, redder van Klaasje Broers, komen we toch een beetje samen. Namens ons allen dank voor je inspanning en moeite om een stukje familiegeschiedenis te ontrafelen.

Rita Zwaan

Lees meer over de stamboom van de familie Stamboom Familie Zwaan