Levensloop Gerrit & Marie

Levensloop van de oud-bewoners van de van Bleiswijkstraat 54

Gerrit Zwaan en Marie Zwaan – van der Veen

1976 Verhuizing naar de Oudegracht 86

Toen het duidelijk was dat er geen opvolging was en het timmerbedrijf gesloten moest worden heeft Gerrit Zwaan voor zijn Marie een huis gebouwd op de Oude Gracht, samen met Gerrit Bijl. Het is voor hen beide de laatste klus. Van een leien dakje ging het zeker niet maar het is gelukt. Gerrit heeft daar nog drie jaar samen met onze moeder van kunnen genieten. Op 30 december 1979 overleed hij. Mijn moeder heeft in het huis op de Oudegracht tot haar overlijden in 2009 gewoond. Het huis is daarna overgekocht door mijn zus Hanneke en is dus in de familie gebleven.

Gereformeerd / Hervomd

Het was gebruikelijk om 2x per zondag naar de kerk te gaan, maar in mijn jeugd, de naoorlogse jaren vond mijn vader Gerrit één keer al welletjes. De kerkelijke leiding was streng in de leer. Toen Gerrit trouwde in 1940 met mijn hervormde moeder Marie van der Veen werd het wel een dingetje. Het was gebruikelijk in die tijd dat de vrouw de man volgde. Ze kwamen er uit: Zij trouwden in de Gereformeerde kerk, de kinderen zo die er kwamen zouden in de Gereformeerde kerk gedoopt worden, maar mijn moeder bleef belijdend lid van de Hervormde kerk. Op zondag hebben de kinderen altijd de keuze gehad om met moeder of met vader ter kerke te gaan. Omdat na de kerkdienst altijd gezamenlijk koffie gedronken wordt op de Kuipersdijk heb ik deze afspraak nooit als belemmerend ervaren.GrafVM   Toch is dit voor moeder Marie een verdrietig gegeven. Zij was heel blij dat Hervormd en Gereformeerd samen als Protestant Kerkelijk Nederland verder gingen. Op haar grafsteen moest de bijbeltekst komen te staan: Weest allen één in Christus.