Burgemeester van Bleiswijk

bleiswijkvHugo Adriaen van Bleiswijk

Mr. Hugo Adriaen van Bleiswijk (1803 -1872) was burgemeester van 1835 – 1868 van Enkhuizen.De leden van het regentengeslacht Van Bleiswijk hebben van 1737 tot 1872 in Enkhuizen gewoond en hebben er een voorname plaats ingenomen. Besturen was voor Hugo Adriaen een roeping én het privilege dat bij zijn stand hoorde. Voor de kost hoefde hij het niet te doen. Door verschillende erfenissen was hij, al vanaf zijn vroegste jeugd, steenrijk. Zijn vader was jong overleden en zijn moeder droeg de voogdij over aan zijn grootvader Hugo Adriaan van Bleiswijk sr.
Hugo Adriaen jr was de laatste erfgename van de Enkhuizer tak van het geslacht Van Bleiswijk. Hij was regeringsgezind ten tijde van Willem II,  behoorde tot de Nederlandse Hervormde kerk en was kunstliefhebber. Hij trouwde nimmer en overleed kinderloos in 1872 te Enkhuizen.

Het pand was in oorlogstijd het Arbeidsbureau en daarna nog vele jaren in gebruik als het Groenekruisgebouw.  Thans in gebruik als Grand Café van Bleiswijk.