Roelof Zwaan, chirurgijn

Zaterdag 9 september 2017


IMG_4848 (2)
Een regenachtige dag in Enkhuizen, maar een kerk vol Zwanen. In de Zuiderkerk te Enkhuizen vindt op deze dag een boekpresentatie plaats door Ferdinand Zwaan en alle familieleden Zwaan zijn uitgenodigd.  Zij zijn allemaal gekomen. Het boek dat Ferdinand geschreven heeft gaat over Roelof Zwaan, onze oud-grootvader, zes generaties terug. Hij leefde van 1757 – 1838. Hij was 46 jaar lang chirurgijn/heelmeester in Bovenkarspel.

Ferdinand is huisarts geweest in Heerhugowaard. Zijn opa en mijn opa waren broers en beiden geboren in Enkhuizen. Vandaar deze bijzonder plek om de geschiedenis van Roelof Zwaan wereldkundig te maken Het is een lijvig boekwerk in drie delen geworden.

Roelof Zwaan I: De geschiedenis der geneeskunst in vogelvlucht
Roelof Zwaan II: Jeugd en opleiding tot chirurgijn
Roelof Zwaan III: Roelof als chirurgijn/heelmeester in Bovenkarspel/ Broekerhaven.

Dankwoordje
Deze boeken bieden gegarandeerd voor maanden leesstof.  Ik heb de boeken in dankbaarheid in ontvangst genomen in de Zuiderkerk, het huis des Heeren, de kerk van mijn moeder, in de geboorteplaats van mijn vader en ook de plaats waar ik zelf ben opgegroeid. Het is een brok geschiedenis waar je u tegen zegt en die verder reikt dan de Koepoort en de Vestingwallen van Enkhuizen, namelijk tot in Bovenkarspel! Dankzij dit boek weet ik dat een van mijn voorvaderen  chirurgijn Roelof Zwaan was die daar zijn beroep als Chirurgijn met passie heeft uitgeoefend. Hij ontving zelfs een gouden plak voor het redden van een drenkeling Klaasje Broers op 5-jarige leeftijd. De Zwanenfamilie vloog uit. Ferdinand is het artsenberoep trouw gebleven en ik zelf ging de hulpverlening in. Maar in de chirurgijn Roelof Zwaan, redder van Klaasje Broers, komen we toch een beetje samen. Namens ons allen dank voor je inspanning en moeite om een stukje familiegeschiedenis te ontrafelen.

Rita Zwaan

Lees meer over de stamboom van de familie Stamboom Familie Zwaan

 

Oosterdijk 30

Oosterdijk 30

Met dank aan Ronald Oostendorp, buurtvereniging Oosterdijk (gem. Enkhuizen). De buurtvereniging is opgericht in 1897 en bestaat nog steeds. De vereniging heeft zich toegelegd op het in beeld brengen van de oud-bewoners van Oosterdijk, links van de vuurtoren. 

3 mei 1859 – ca.1871    Andries Zwaan & Trijntje Kofman

De stamouders Andries Zwaan en Trijntje Kofman woonden op Oosterdijk nummer 30 en kregen 11 kinderen, waaronder mijn opa Jacob Zwaan.
Hendrik(1859), Rijkent (1860), Klaas(1862), Cornelia(1863), Teetje (1865), Aafje (1867), Andries (1870), Jacob (1873), Roelof (1875), Piet (1877) en Willem Zwaan (1882)

Andries Zwaan (geb. 22.12.1830 Andijk) huwt met Trijntje Kofman (geb. 8.3.1839 Enkhuizen). Ze komen uit Andijk en worden ingeschreven op 357a. In de periode 1860 verdwijnt de ‘a’ als toevoeging.  Andries is bouwman en z.v. Hendrik Zwaan en Teetje Zwier. Hij is overleden op 11.5.1909 te Enkhuizen. Trijntje is d.v. Rijkent Kofman en Cornelia Reuvers. Zij is overleden op 23.8.1912 te Enkhuizen.

Andries woonde eerst aan de Oosterdijk, later in de Vijzelstraat. Hij was de harde, stugge werker, die op de “bouw” voor zijn gezin van 11 kinderen zwoegde, later door enige van zijn opgroeiende zoons daarin bijgestaan, maar vooral ook door zijn vrouw, die in hoofdzaak de kruidenierswinkel dreef. Andries jr. en Rijkent richtten in 1901 met Dirk Henstra de Firma A. Zwaan Jr. op. Deze firma legde zich toe op het kweken en verhandelen van zaden. Klaas was van 1878 tot 1880 onderwijzer in het bijzonder onderwijs te Enkhuizen. Hij werd geroyeerd vanwege zijn socialistische ideeën (invloed Domela Nieuwenhuis). Daarna was Klaas Zwaan tot zijn overlijden in 1922 onderwijzer aan de Burgerjongensschool, eveneens te Enkhuizen.

Kinderen:

Hendrik Zwaan (geb. 24.10.1959 Enkhuizen) huwt  op 1.9.1887 met Alida Meyer en later op 4.12.1902 met Grietje Heikema
Rijkent Zwaan (geb. 6.12.1860 Enkhuizen) huwt op 12.5.1887 te Enkhuizen met Elbreg Koolhaas
Klaas Zwaan (geb .25.6.1862 Enkhuizen) huwt op 3.8.1893 te Enkhuizen met Boukje Groeneveld
Cornelia Zwaan (geb. 3.12.1863 Enkhuizen) bleef ongehuwd en is op 24.1.1924 te Enkhuizen overleden
Teetje Zwaan (geb. 10.5.1865 Enkhuizen) huwt op 29.8.1895 te Enkhuizen met Cornelis van der Leek
Aafje Zwaan (geb. 6.10.1867 Enkhuizen) huwt op 23.7.1891 te Enkhuizen met Jan Sluis en emigreert naar de V.S.
Andries Zwaan (geb. 7.4.1870 Enkhuizen) huwt  op 31.5.1898 te Sneek met Brechtje Sandstra en later op 27.10.1910 te Schiedam met Rijmpje Amoureus.

De familie verhuist naar de Nieuwe Rietdijk in 1871. De volgende kinderen zijn niet op de Oosterdijk geboren:

Jacob Zwaan (geb. 25.3.1873 Enkhuizen) huwt op 9.5.1901 met Johanna Reijling.
Roelof Zwaan (geb. 4.2.1875 Enkhuizen) huwt te Enkhuizen met Wopke de Boer.
Pieter Zwaan (geb. 20.6.1876 Enkhuizen) is overleden op 18.1.1935 te Enkhuizen.
Willem Zwaan (geb. 6.5.1882 te Enkhuizen) huwt op 1.10.1908 met Aafje Lub, dochter van Reinouwtje Zwier en Jacob Lub .

Andries Zwaan en Trijntje Kofman hebben van 1859 tot ca. 1871 vermoedelijk in ‘de Tent’ (het voormalige waterschapgebouw) gewoond op Oosterdijk nr 30.  

Oosterdijk 18

De broer van stamvader Andries, Roelof Zwaan, kreeg o.a. een zoon Hendrik Zwaan, die met Grietje Brouwer woonde op nummer 18  te Oosterdijk. Deze neef Hendrik en zijn zoon Roelof zijn als helpers betrokken geweest bij de ‘bijna ramp’ te Andijk 1916.

1916 Redders1 Dijkdoorbraak

1916 Redders2 de Tent 1916 Redders3 Tilb crtOosterdijk 25

Reinouwtje Zwier (geb. 28.2.1847 Enkhuizen) huwt op 18.4.1872 met Jacob Lub. Hun dochter Aafje huwt met Willem Zwaan. Zij gaan wonen op Oosterdijk 25.

Lees verder over de familie Zwaan elders op deze site.  Klik hier.

Wie, wat, waar en waarom

Foto met vragen

Kerkdienst

 

Wie weet het antwoord op de drie vragen:

  1. In welke kerkzaaltje is dit?
  2. Bij welke gelegenheid is deze foto genomen?
  3. Wie kent de heren rechts in beeld en in welke hoedanigheid zijn ze hier bijeen

Ik zie een eenvoudige kerkzaal met vloerverwarming. Het is niet de gereformeerde kerk in Enkhuizen. Misschien Pro Rege? Het is avond. Fie Zwaan (links) leest iets voor van papier.  Er is veel familie aanwezig. Van de toen aanwezige familieleden weet niemand meer wanneer en waar deze foto genomen is. De kleding is te licht voor een begrafenisdienst. Toch lijken de vier heren vooraan rechts wel op mannen van de kerkenraad (Gereformeerd? )  Terugredenerend moet het zijn geweest omstreeks 1962.

Wat gebeurde hier?
Als je me verder kunt helpen dan ben ik daarmee erg blij. Stuur mij je aanvulling toe per email: me.zwaan@quicknet.nl of bel me even. Telefoon 0229-263551. Alvast bedankt voor de moeite.
Rita Zwaan
www.eenhuisvolverhalen.nl